Personal stuff

Jeg er udlært om 6 måneder – Hvad skal der ske?

Det gik pludseligt op for mig, at jeg inden længe er udlært. Min elevkontrakt i Bilka udløber i februar og de næste 6 måneder skal jeg både på 3 skoleophold og lave min fagprøve.

Tiden indtil da kommer til at gå stærkt. Det er jeg slet ikke i tvivl om.

Foruden de 3 skoleophold og en fagprøve, har jeg også 2 ugers sommerferie, der endnu mangler at blive afholdt. Jeg tager en uge til Tyrkiet, på forlænget weekendophold i Amsterdam og muligvis også med nogle veninder til Skagen. Det bliver jul, så nytår og så 2018. Mindre end to måneder tilbage. Jeg bliver nærmest forpustet bare af at tænke på det.

Jeg er dog ikke i tvivl om, at det kommer til at blive et super fedt halvt år, som jeg går mig i møde nu, men det bliver uden tvivl også hårdt.

I suddenly realised the fact that I’ll be “graduating” as an apprentice. My contract with Bilka is running out in February next year and the next 6 months I’m both attending 3 school stays and doing my final exam. 

The time in between will go by fast. I do not doubt it a second.

Besides the 3 school stays and the final exam I still have 2 weeks of my summer vacations left over. I’m travelling to Turkey for a week, going on a trip to Amsterdam and possibly also to Skagen with a couple of friends. Christmas is coming up, then New Years and then 2018. Less than two months left by that time. I’m almost breathless just thinking of it.

I don’t doubt it a second – the next 6 months will be awesome, but most definitely tough.

Hvad så, når de 6 måneder er overstået? Når min elevkontrakt udløber?

Jeg har tænkt en del over det på det sidste. For hvad skal der egentligt ske? Der er ingen garanti for, at jeg får lov til at blive i Bilka efterfølgende og i bund og grund er jeg egentligt heller ikke sikker på, at jeg vil. Jo, jeg er da blevet meget glad for det derude og jeg kender det og alle mine skønne kollegaer på kryds og tværs af afdelinger, men jeg føler mig egentligt lidt klar til at komme videre. Jeg har affundet mig med det faktum, at jeg nok ikke bliver fastansat efterfølgende – det sker nemlig for de færreste elever. Men hvad så?

Personligt kunne jeg ikke se mig selv i en Netto eller en Rema, det er vel meget fint og jeg kender en del, der er glade for at være dér, men jeg har brug for frie tøjler og muligheden for at udfolde mig og det kan man ikke på samme måde i en Netto, som man kan i fx en Bilka. Specialhandlen er jeg også en smule skeptisk overfor – jeg tror nemlig, at jeg vil komme til at kede mig. Jeg har brug for få mættet mit drive med højt tempo og masser af udfordringer, så hvis det skulle være specialhandlen, så var det kun med tanke om, at det var det næste skridt på vejen.

Sandheden er, at jeg nok ikke helt ved, hvad jeg vil og hvor jeg vil det. Jeg har brug for nye udfordringer og i bund og grund er jeg egentligt åben og nysgerrig på nærmest hvad som helst, så længe jeg får mulighed for at udfolde mig og mættet min kreative tankegang.

Jeg har også leget lidt med tanken om at flytte udenlands igen. Måske ikke lige med det samme, men inden for de næste par år, når vi alligevel vil til at flytte fra denne lejlighed. Vi har tidligere boet og arbejdet i Dubai og selvom det dengang var tummelumsk og hårdt, fordi vi unge teenagere kastede os hovedkuls ud i det, uden at have tænkt nærmere over det, så var det alligevel lidt fedt. Jeg har en stor passion for at rejse og for at opleve andre kulturer og det kunne være den perfekte mulighed for at søge nye udfordringer.

Når det så er sagt, så beklager jeg dette måske lidt meningsløse indlæg. Jeg ved egentligt ikke helt, hvad meningen med det var, men det er rart at få det ud. Det er tanker, som har fyldt en del på det seneste og jeg bliver mere og mere opslugt af dem. Så da jeg alligevel fik mig en kop kaffe og samtidig sad med computeren – så fik tankerne frit spil.

What then? When the 6 months have passed? When my contract runs out?

I have thought about it a lot lately. What will happen? I have no guarantee that I’ll stay in Bilka afterwards and to be honest I’m not sure I want to. Yes, I have grown fond of the place and I know it and I have a bunch of wonderful colleagues across departments, but I am ready to move on. I have accepted the fact that I probably won’t be employed afterwards – it happens for the fewest of apprentices. But then what?

Personally I struggle to picture myself in a Netto or a Rema. They’re probably good places to work and I know a lot of people who are very happy about it but I need to be able to unfold myself at work. That you cannot do the same way in a Netto as you are able to in a Bilka. I’m also sceptical to specialty shops – I believe I will be bored. I need to satiate my drive for high pace and challenges. If I should decide to go for specialty shops it would only be as the next step on the way.

The truth is I am not entirely sure what I want to do and where I want to do it. I am in need of new challenges and basically I am open and curious for about anything, as long as I have the opportunity to unfold and satiate my creative mindset.

I have also considerated to move abroad once more. Maybe not at once but in a couple of years when we’re ready to move out of our current apartment. Previously we’ve lived and worked in Dubai and even though it was turbulent and tough (due to us being naive teenagers without second thoughts) it was also great. I have a big passion for travelling and to experience new cultures and it would for me be the perfect way to seek new challenges and not least opportunities.

When it’s said I apologize for this perhaps meaningless post. I don’t really know what the intentions behind it was but it feels nice to let it out. These thoughts have filled my mind a lot lately and I am at times being swallowed up by them. When I got home from work today, sat down and had a cup of coffee in front of the computer I thought it was the perfect time to let my thoughts loose. 

 

Forrige Indlæg Næste Indlæg

RELATEREDE INDLÆG