Everything

Har du hørt om Papmaché Reglen?

“Tak og glimmer på. Sådan vænner vi vores hjerner til at huske det gode. Og det er meget vigtigt at sige tak. Folk, der er glade for deres liv, er altid taknemmelige. De er ikke nødvendigvis rige eller pæne eller kloge, selvom det selvfølgelig hjælper. De er først og fremmest taknemmelige.”

Sådan lyder en lille passage fra Hella Joof’s ‘Papmaché reglen og andre glimrende leveregler fra livets lovsamling’. Helt nøjagtigt hører passagen til under Glimmerreglen, der handler om at værdsætte de små, som de store ting i livet – at vi bruger for meget tid på bekymringer og hvordan man lærer at blive gladere, også over noget så banalt, som at man ikke kom forsent på arbejdet i morges.

“Thank you and glitter on it. That’s how we make our brains used to rember the good. And it is very important to say thank you. People who are happy with their lives are always grateful. They aren’t necessarily rich or pretty or smart, even though it helps. They are first and foremost grateful”

Such is a passage of Hella Joof’s book ‘The Papermache Rule and Other Brilliant Rules of Life from the Code of Laws of Life’. To be precise the passage belongs under The Glitterrule which is about appreciation of the smaller things in life and brings up the problem that we spend too much time worrying. In the chapter she teaches you to be happier for anything as banal as not being late to work this morning.

Jeg har hørt mange gode anmeldelser af Papmachéreglen, men jeg havde egentligt aldrig overvejet at købe den selv, hvilket nok skyldes, at jeg ikke vidste nok om den. I bund og grund sagde den mig ikke noget, før vi sad i flyveren på vej hjem fra Budapest. Camilla havde inden afrejse købt bogen og havde taget den frem i flyveren. Jeg tog mig selv i at sidde og læse med over skulderen og jeg blev godt og grundigt busted, da jeg allerede på første side i bogen begyndte at fnise over én af passagerne. “Ej, står der virkelig det!” Ja, det gjorde der – og inden længe sad vi begge og fniste os igennem bogen.

Da vi så mødtes den anden dag inde i byen, fik jeg en forsinket fødselsdagsgave fra hende – nemlig Papmachéreglen! Åh, den blev jeg glad for! Jeg er allerede dykket ned i den igen og den påbegyndte bog, som jeg ellers har læst det sidste stykke tid, den er kommet op på hylden at ligge igen – indtil videre i hvert fald 🙂

I’ve heard so many good recommendations of The Papermache Rule but I Had never really considered buying it myself, probably since I did not know enough about it. To be honest the book never really caught my attention until we sat in the plane on our way home from Budapest. Camilla had before take off bought it and on air she had pulled it out of her bag. Before long I caught myself sitting right there next to her reading along with her. I was busted already on the first page in the book when I started giggling. “Does it really say that!” Oh yes it did – before long we both sat on the plane and giggled through the book.

When we met at the café the other day I got a late birthdaypresent from her – The Papermache Rule! Oh how happy I was! I have already started reading it and the book a was reading before is back on the shelf for a little while.

 

Forrige Indlæg Næste Indlæg

RELATEREDE INDLÆG